HarmonyIS

Những câu hỏi thường gặp?

Trả lời:

Hiện tại chương trình QLDA SmartCPM có chức năng hỗ trợ làm việc nhóm thông qua chức năng : Tạo tham chiếu. Nghĩa là NSD (Người sử dụng) có thể nhóm một hoặc nhiều công việc rồi tạo tham chiếu. Chương trình lưu lại file tham chiếu này, NSD có thể gửi file này cho bộ phận hoặc cán bộ cần giao. Xem hướng dẫn theo hình sau :

Trả lời:

Chương trình có chức năng thiết lập tùy chọn cho phép người sử dụng thiết lập ngày nghỉ, việc thiết lập các ngày nghỉ đương nhiên sẽ làm thay đổi tiến độ của công việc. Nhìn trên biểu đồ gant người sử dụng sẽ thấy các ngày nghỉ sẽ được đánh dấu, và tiến độ công việc cũng thay đổi. Nhưng sự giàng buộc giữa các công việc vẫn được giữ nguyên theo như kế hoạch.

Trả lời:

Hiện tại chương trình có chức năng nhắc việc cho bản thân và nhắc việc cho nhóm hoặc cá nhân được phân công công việc. Hình thức nhắc việc: thông qua Mail, SMS, và có chế độ nhắc lặp do người sử dụng thiết lập.

Trả lời:

Hiện tại phần mềm QLDA SmartCPM là công cụ cài trên máy tính cá nhân. Mỗi một dự án là một file. Để tổng hợp nhiều dự án người sử dụng dùng có thể dùng giải pháp CPLM. Đây là giải pháp tổng hợp các dự án : Tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân...