SmartCPM là công cụ dễ sử dụng, giúp bạn nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc hàng ngày của mình. SmartCPM giúp quản lý thông tin các bước tiến hành dự án đầu tư phù hợp với từng giai đoạn của dự án và quy mô quản lý của từng cấp, hỗ trợ trao đổi thông tin dự án giữa chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan.

KẾ HOẠCH TÍCH HỢP

Toàn bộ công tác lập kế hoạch như trình tự thủ tục thực hiện dự án, tiến độ, tài chính, tài liệu đều được tích hợp trong phần mềm SmartCPM. Các bản kế hoạch được liên kết chặt chẽ và được tích hợp, đồng bộ với nhau

Kế hoạch về trình tự thủ tục dự án

Việc lập kế hoạch thực hiện dự án được xử lý nhanh và chính xác. Các công việc đã được sắp xếp theo trình tự thực hiện dự án kèm theo số ngày dự kiến thực hiện và các văn bản pháp lý cần thiết, tương ứng với các loại dự án khác nhau về nguồn vốn, tổ chức quản lý và quy mô

1
Kế hoạch tiến độ

SmartCPM cho phép bạn lập tiến độ công việc và các ràng buộc đi kèm thông qua sơ đồ Gantt, tính toán đưa ra tiến độ kế hoạch, kiểm soát chặt chẽ sự biến động của từng giai đoạn dự án.                                              

2
Kế hoạch tài chính

SmartCPM giúp bạn chỉ động đưa ra kế hoạch thanh toán cho nhà thầu chi tiết đến từng nguồn vốn và cơ cấu vốn.                                  

3
Kế hoạch tài liệu

SmartCPM cung cấp cho bạn hệ thống quản lý tài liệu đa dạng. hệ thống văn bản pháp quy tích hợp sẵn trong phần mềm giúp bạn tích kiệm thời gian tìm kiếm hay tra cứu.

4
ĐIỀU HÀNH LINH HOẠT

SmartCPM không chỉ là công cụ lập kế hoạch mà thực sự là công cụ điều hành dự án, hỗ trợ cho công việc hàng ngày của cán bộ kế hoạch.

Điều hành theo mục tiêu

Việc điều hành dự án theo mục tiêu không nhằm so sánh sự sai khác giữa thực tế với kế hoạch, mà điều chỉnh việc thực hiện để đạt được mục tiêu cuối cùng

5
Điều hành theo công việc

SmartCPM cho phép bạn điều hành các công việc trong suốt quá trình thực hiện dự án. Đây chính là cơ sở bạn có thể điều chỉnh tiến độ các công việc chưa thực hiện để dự an hoàn thành phù hợp với mục tiêu

6
Điều hành theo tiến độ

Tiến độ công việc được điều hành thông qua trạng thái bắt đầu và kết thúc. Tiến độ thực tế được ghi nhận và là cơ sở để cập nhật tiến độ kế hoạch, đối chiếu mục tiêu đưa ra cảnh báo kịp thời.                                        

7
Điều hành tài chính

Điều hành dựa trên thời gian và giá trị thanh toán thực tế, tự động mở các chứng từ liên quan đến việc thanh toán. Việc điều hành chặt chẽ đảm bảo bạn không bao giờ quên việc lưu trữ đầy đủ các chứng từ quan trọng này.

8
Điều hành theo lịch biểu

SmartCPM giúp bạn có thể quản lý lịch biểu theo âm lịch, vốn gắm chặt với các sự kiện xây dựng như khởi công, khánh thành dự án và các mốc liên quan.

9
Hỗ trợ nhắc việc và ghi nhớ

Công cụ này giúp bạn có thể chủ động được công việc hàng ngày gắn với các sự kiện liên quan đến dự án. Thậm chí, những công việc không trực tiếp thuộc dự án nhưng quan trọng, bạn vẫn có thể quản lý tốt.

10
KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ

Trong quá trình điều hành dự án, một công việc có ý nghĩa quan trọng và bạn thường xuyên phải làm là kiểm soát việc thực hiện dự án. SmartCPM cung cấp cho bạn công cụ hiệu quả để kiểm soát tình hình thực hiện dự án để đạt mục tiêu

Kiểm soát tiến độ

Tiến độ được cập nhật và theo dõi thường xuyên thông qua các mốc tiến độ đã lập. Dự án chậm hay sớm tiến độ đều được chương trình tự động tinh đưa  ra các dấu hiệu cảnh báo kịp thời.

11
Kiểm soát tài chính và thanh quyết toán

Những sự kiện thanh toán đã thực hiện đều được kiểm tra vè thời gian, chi phí và các chứng từ đính kèm. Mọi sự sai khác giữa kế hoạch  và thực hiện đều được cảnh báo kịp thời.

12
TÍCH HỢP VÀ ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN SMARTCPM.NET

SmartCPM.Net gồm 2 phân hệ cơ bản có tương hỗ với nhau là Quản lý dự án và Điều hành. Các phân hệ này được triển khai trên nền tảng công nghệ thông tin tích hợp bao gồm phần cứng, phần mềm hệ thống, môi trường trao đổi thông tin, nhân lực được đào tạo về CNTT và một hệ thống quy chế, quy chuẩn ứng dụng CNTT được áp dụng một cách nghiêm túc.

Tài liệu đính kèm