bg

SmartIPM là phần mềm hỗ trợ công tác quản lý của cán bộ kế hoạch đầu tư với những đặc thù phù hợp với môi trường đầu tư của Việt Nam. SmartIPM được xây dựng với cấu trúc dữ liệu mở, tương tác tốt với nhiều phần mềm khác tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ kế hoạch thực hiện công việc hàng ngày, nâng cao hiệu quả làm việc và tính chặt chẽ trong quản lý điều hành dự án đầu tư.

LẬP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ
Cập nhật và quản lý danh sách, thông tin dự án

SmartIPM cập nhật danh sách dự án thông qua văn bản có cấu trúc hoặc nhập trực tiesp. Mỗi một dự án được quản lý theo "thư mục riêng" có tên thư mục là mã dự án.

1
Phân loại danh mục dự án đầu tư

Phân loại danh mục dự án đầu tư theo nhiều tiêu chí khác nhau như: lĩnh vực, giai đoạn dự án, nhóm dự án, nguồn vốn...                                         

2
Lập kế hoạch phân bổ vốn

Một trong các công việc quan trọng của các chuyên viên là công tác lập kế hoạch phân bổ vốn. Việc lập kế hoạch phân bổ vốn được thao tác trực tiếp trên các file excel có cấu trúc. SmartIPM cho phép lập và lưu trữ các phương án phân bổ vốn khác nhau.

3
Lập kế hoạch bổ sung, điều chỉnh vốn

Căn cứ vào tình hình thực hiện, giải ngân của dự án, các chuyên viên lập kế hoạch bổ sung, điều chỉnh vốn cho dự án. Việc lập kế hoạch bổ sung điều chỉnh vốn được thao tác trực tiếp trên các file Excel có cấu trúc.

4
QUẢN LÝ THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
Theo dõi tình hình thực hiện dự án

Quản lý theo dõi tình hình thực hiện dự án bào gồm giá trị kế hoạch và giá trị thực hiện dự án

5
Quản lý công việc theo vòng đời dự án

Phần mềm giúp các chuyên gia theo dõi được chi tiết tiến độ thực hiện các công việc trong vòng đời dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn kết thúc đầu tư.

6
QUẢN LÝ HỒ SƠ DỰ ÁN
Soạn thảo các văn bản và báo cáo theo mẫu chuẩn

Phần mềm SmartIPM có thể tạo ra các file văn bản mẫu có sẵn dữ liệu là dữ liệu của dự án, người sử dụng có thể biên tập lại các văn bản này bằng chính phần mềm MS Office.

7
Quản lý các văn bản pháp lý liên quan

SmartIPM được xây dựng như sổ tay các văn bản hướng dẫn công tác, các văn bản luật, thông tư, nghị định liên quan đến công việc quản lý.

8
Quản lý tra cứu hố sơ tài liệu của dự án

Giúp người sử dụng tra cứu toàn bộ hồ sơ dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc đầu tư một cách nhanh chóng và chính xác.

9
Theo dõi lịch sử thông tin các văn bản dự án

SmartIPM quản lý toàn bộ lịch sử thay đổi văn bản của dự án, lưu trữ các phiên bản khác nhau theo dòng thời gian.

10
TỔNG HỢP BÁO CÁO
Tổng hợp báo cáo kế hoạch vốn, công tác đấu thấu

Tổng hợp kế hoạch phân bổ vốn, bổ sung điều chỉnh bốn theo kỳ kế hoạch. Tổng hợp công tác đầu thầu cho từng dự án.

11
Tổng hợp báo cáo theo tình hình thực hiện

Tổng hợp dữ liệu và kết xuất báo cáo tình hình thực hiện theo tiến độ, giai đoạn dự án.

12
TÍCH HỢP VÀ ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN SMARTIPM.NET

SmartIPM.Net - Hệ thống quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được thiết kế nhắm tin học hóa công tác quản lý dự án đầu tư một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tài liệu đính kèm
Công ty TNHH Hệ thống thông tin Hài Hòa
Tầng 2, Tòa nhà Technosoft, KCN, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 024.3556.3482 - Fax: 024.3556.3481

© All Rights Reserved 2017 HarmonyIS Co. Ltd.